Actievoorwaarden Prinsjesdagquiz

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spel PrinsjesdagQuiz, via de actiewebsite www.prinsjesdagquiz.nl, van Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam, ter promotie van het spel PrinsjesdagQuiz, een uitgave van Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam.

2. Deelname aan de PrinsjesdagQuiz is uitsluitend mogelijk als de deelnemer het elektronische enquêteformulier volledig ingevuld inzendt naar Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam, gedurende de periode 13 september 2016 tot en met 21 september 2016.

3.1 Deelname aan deze actie is gratis en niet verplicht. Gedurende de looptijd van Prinsjesdagquiz dingt de deelnemer eenmaal mee voor één prijs. Deelname is alleen mogelijk als deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is.

3.2 Deelnemer gaat akkoord dat de organisator van dit spel mij per e-mail kan informeren over interessante aanbiedingen.

4.1 De prijzen van PrinsjesdagQuiz worden door Leads & More geselecteerd en omschreven op de beginpagina. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen, en hebben een totale waarde van maximaal 250 euro. Leads & More behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen.

4.2  Men komt in aanmerking voor een gratis lot, indien zijn of haar persoonsgegevens correct zijn ingevuld, je nog geen klant bij de Lotto bent, je ouder dan 18 jaar bent en nog niet eerder benaderd bent door de Lotto voor deze promotionele campagne. Er is geen verplichting tot het afnemen van een abonnement.

5. De bepaling van de winnaars van het spel PrinsjesdagQuiz vindt plaats voor 31 december 2016. De prijs wordt in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld.

6. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail en/of telefoon op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7.De prijswinnaars worden uiterlijk 31 december 2016, bekend gemaakt op de website www.benjijdewinnaar.nl.

8. De prijswinnaars zullen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Leads & More.

9. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven komen niet in aanmerking voor deelname en/of voor toekenning van een prijs.

10. Leads & More kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de (persoons)gegevens welke via PrinsjesdagQuiz zijn verstrekt of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

11. Deelname aan de PrinsjesdagQuiz houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in. Betwisting van deze voorwaarden zal niet in overweging worden genomen.

12. De PrinsjesdagQuiz actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website www.prinsjesdagquiz.nl.

13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Leads & More. Het besluit van de directie is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

14. Leads & More zorgt voor aangifte en afdracht van de verschuldigde kansspelbelasting over door de prijswinnaars gewonnen prijs, indien deze verschuldigd is.

15. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van Leads & More, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.

16. Op deelname is het Leads & More privacy statement van toepassing. Klik hier voor het privacy statement.

17. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze enquête kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: info@prinsjesdagquiz.nl.

18. Leads & More behoudt zich het recht voor om dit spel, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.

19. De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.

Amsterdam, 6 september 2016