Actievoorwaarden Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spel Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel, via de actiewebsite http://www.benjijdewinnaar.nl/Decemberpuzzel/, van Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam, ter promotie van het spel Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel, een uitgave van Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam.
2. Deelname aan  Ben jij de winnaar - van de Decemberpuzzel is uitsluitend mogelijk als de deelnemer het elektronische enquêteformulier volledig ingevuld inzendt naar Leads & More, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam, gedurende de periode 30 november 2016 tot en met 3 januari 2017.
3. Deelname aan deze actie is gratis en niet verplicht. Gedurende de looptijd van Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel dingt de deelnemer eenmaal mee voor één prijs. Deelname is alleen mogelijk als deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is.
4. De prijzen van Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel, worden door Leads & More geselecteerd en omschreven op de beginpagina. De Decemberpuzzel -prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen, en heeft een waarde van maximaal €445 euro. 
5. De bepaling van de winnaar van het spel  Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel vindt plaats voor 10 januari 2017. De prijs wordt in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld.
6. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail en/of telefoon op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien prijswinnaar niet binnen 14 dagen reageert, zal er een nieuwe prijswinnaar geselecteerd worden.
7. De prijswinnaars worden uiterlijk 17 januari 2017 bekend gemaakt op de website http://www.benjijdewinnaar.nl/.
8. De prijswinnaars zullen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Leads & More.
9. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven komen niet in aanmerking voor deelname en/of voor toekenning van een prijs.
10. Leads & More kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de (persoons)gegevens welke via Ben jij de winnaar - van de Decemberpuzzel zijn verstrekt of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
11. Deelname aan de Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in. Betwisting van deze voorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
12. De Ben jij de winnaar - Decemberpuzzel actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website http://www.benjijdewinnaar.nl/Decemberpuzzel/
13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Leads & More. Het besluit van de directie is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
14. Leads & More zorgt voor aangifte en afdracht van de verschuldigde kansspelbelasting over door de prijswinnaar gewonnen prijs, indien deze verschuldigd is.
15. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van Leads & More, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
16. Op deelname is het Leads & More privacy statement van toepassing.
17. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze enquête kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: mail@benjijdewinnaar.nl.
18. Leads & More behoudt zich het recht voor om dit spel, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.
19. De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.

Amsterdam, 8 november 2016